Programy unijneDOFINANSOWANIE PRZEZ UNIE EUROPEJSKĄ

PROJEKT - "BAŁTYK- MORZE, KTÓRE ŁĄCZY"

Wnioskodawcą projektu "Bałtyk - morze, które łączy" jest Gmina Miasto Szczecin. Autorkami i realizatorkami projektu są: Beata Prell i  Zofia Sadłowska z Biura ds. Organizacji Regat 2007. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków programu współpracy przygranicznej PHARE. Do współtworzenia projektu zaprosiliśmy następujących partnerów zagranicznych: Miasto Sztokholm, Związek Gmin Skanii i Starostwo Powiatowe Uecker-Randow. Projekt jest adresowany do młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich ze Szczecina i województwa zachodniopomorskiego oraz do młodzieży ze Szwecji, Danii, Finlandii i Niemiec.

Więcej informacji o projekcie "Bałtyk - morze, które łączy" >

PROJEKT - "USŁYSZEĆ SZUM FAL"

Wnioskodawcą programu „Usłyszeć szum fal” jest Gmina Miasto Szczecin. Autorkami projektu są: Beata Prell i  Zofia Sadłowska z Biura ds. Organizacji Regat 2007. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków wspólnego funduszu małych projektów Polska- Niemcy 2003. Uplasował się na 1 miejscu na 106 złożonych wniosków. 

Partnerami w projekcie są:

  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabo Słyszących im. Juliana Tuwima
  • Związek Głuchych Landu Maklemburgii Pomorza Przedniego

Więcej informacji o projekcie "Usłyszeć szum fal" >

Niniejsza publikacja została wsparta ze środków pomocy Unii Europejskiej.  Wyrażone w niej poglądy są poglądami Gminy Miasto Szczecin i w żadnym przypadku nie mogą być utożsamiane z oficjalnym stanowiskiem Unii Europejskiej.


Urząd Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, tel./faks +48 91 42 45 992 | Wszelkie prawa zastrzeżone | regaty@um.szczecin.pl