FilatelistykaHistoryczne okręty żaglowe na Bałtyku

Znaczki nr 139 -141 (3 x 4.50 kr.) w Bloku nr 8 - Historyczne okręty żaglowe na Bałtyku - weszły do obiegu w tym samym dniu co znaczek nr 138. Blok nr 8, 110 x 70 mm, perf. 14 : 14 ½ , offset, nakład: 100 000 szt. Druk: The House of Questa w Londynie. Projekt: E. Viliama. FDC. Na znaczku nr 138 (3.30 kr.), jak i na pierwszym znaczku (nr 139) w bloku nr 8 - proj. Roman Matkiewicz - zaprezentowano zrekonstruowaną estońską łódź żaglową z XVI w. Na znaczku środkowym (nr 140), proj. E. Viliama - Łotwa, zaprezentowano żaglowiec „Das Wappen der Herzegin von Kurland” z XVII stulecia. Na znaczku z lewej strony bloku (nr 141), proj. Š. Leonavièius - Litwa, zaprezentowano kuter rybacki z XVI-XVII w.

Znaczek nr 138 (3.30 kr.) - Historyczne okręty żaglowe na Bałtyku – wszedł do obiegu 10 maja. Perf. 13 3/4 : 14, offset 50 znaczków w arkuszu, nakład: 812 300 szt. Druk: Spółka Vaba Maa w Tallinie. Projekt: Roman Matkiewicz. FDC.

Znaczek nr 145 (5.50 kr.) - Żaglowiec „Tormilind” (Barkantiin „Tormilin”) – wszedł do obiegu 2 lipca. Perf. 14 : 13 ¾, offset 50 znaczków w arkuszu, nakład 543 500 szt. Druk: Spółka Vaba Maa w Tallinie. Projekt: Roman Matkiewicz. FDC.

Znaczek nr 165 (5.50 kr.) - Żeglarskie Mistrzostwa Świata Juniorów w klasie 470 (Juunioride MM purjetamises klassis 470) - wszedł do obiegu 4 sierpnia. Perf. 13 ¾ : 14, offset 50 znaczków w arkuszu, nakład: 857 950 szt. Druk: Spółka Vaba Maa w Tallinie. Projekt: Andres Rohtla. FDC.


Urząd Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, tel./faks +48 91 42 45 992 | Wszelkie prawa zastrzeżone | regaty@um.szczecin.pl