Rada ProgramowaZESPÓŁ DS. ZABEZPIECZENIA REALIZACJI IMPREZY

 • Andrzej Lewandowski
 • Grzegorz Włoch
 • Henryk Ramęda
 • Janusz Fydrych
 • Jerzy Szwarc
 • Leszek Sołtysik
 • Marceli Stelmaszczuk
 • Marek Czaja
 • Mieczysław Ircha
 • Mirosław Staniszewski
 • Mirosława Jolanta Masłowska
 • Piotr Jania
 • Piotr Nowak
 • Szymon Świtała
 • Wiesława Kuźmicz
 • Witold Szadokierski
 • Zbigniew Bednarski
 • Stanisław Raciborski
 • Ziemowit Sokołowski

ZESPÓŁ DS. FLOTY

 • Marta Barańska
 • Tomasz Mossur
 • Ryszard Gradzik
 • Mathias Enger
 • Jerzy Rączka
 • Wiktor Czapp
 • Stanisław Szufarski
 • Robert Wolniewicz
 • Wiesława Kuźmicz
 • Grzegorz Włoch
 • Zbigniew Martyniuk
 • Janusz Fydrych
 • Mirosław Staniszewski
 • Roman Drozdowski
 • Michał Kęszycki
 • Urszula Teodorczyk
 • Czesław Trzeciak
 • Witold Zdrojewski
 • Janusz Markiewicz

ZESPÓŁ DS. PROGRAMU I IMPREZ TOWARZYSZĄCYCH   

 • Janusz Kusiewicz
 • Zbigniew Zbroja
 • Janusz Fiszer
 • Ziemowit Sokołowski
 • Zbigniew Martyniuk
 • Andrzej Tyszkiewicz
 • Katarzyna Kleist
 • Maciej Leśny
 • Robert Paszkiewicz
 • Daniel Źródlewski
 • Klaudia Wojnarowicz

ZESPÓŁ DS. EDUKACJI MORSKIEJ   

 • Jerzy Szkudlarek
 • Jerzy Szwoch
 • Wiesław Seidler
 • Jerzy Domański
 • Jerzy Litwiński
 • Tomasz Rybarski
 • Marek Czasnojć
 • Wojciech Drewniak
 • Janusz Markiewicz
 • Zbigniew Łosiewicz
 • Janusz Barański

ZESPÓŁ DS. MARKETINGU I SPONSORINGU   

 • Wojciech Drewniak
 • Zbigniew Zbroja
 • Zbigniew Szczepan Jagniątkowski
 • Maciej Wędziński
 • Zygmunt Kowalski
 • Aneta Szreder
 • Jerzy Szkudlarek
 • Piotr Milewski
 • Krzysztof Albrecht
 • Marta Barańska
 • Ludmiła Kopycińska
 • Maria Albrecht
 • Elżbieta Bitner
 • Andrzej Gedymin
 • Krystyna Pohl
 • Elżbieta Nowakowska Kühl

Urząd Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, tel./faks +48 91 42 45 992 | Wszelkie prawa zastrzeżone | regaty@um.szczecin.pl