Szczecińska Szkoła Pod ŻaglamiSzkoła powstała w 1987 roku na bazie porozumienia pomiędzy Szczecińskim Okręgowym Związkiem Żeglarskim – Polskim Radiem Szczecin a Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Do dzisiaj pozostała jako jedyna pomysłu tysiąca szkół pod żaglami lansowanego ongiś przez ówczesne Ministerstwo Oświaty i Związek Żeglarski.

Twórcą szkoły był Zbigniew Kosiorowski, długoletni prezes szczecińskiej rozgłośni, członek prezydium PZŻ oraz wieloletni szef komisji wychowania morskiego ZOZŻ. Ze Szkołą najpierw  pływali narkomanii, miała być okazją do wyrwania z nałogu – niestety szybko okazało się, że zamiast leczyć lepiej jest zapobiegać.  Z czasem niestety większość z tych, którzy płynęli w pamiętnym rejsie -  już nie żyli. Zmarli z przedawkowania. Dlatego szkoła zmieniła swój charakter. Postawiła na licealistów, tak by dać im szansę, jakąś alternatywę zamiast stania w bramie, miała także pokazać aktywny sposób na spędzanie czasu, dać okazję wyboru, otworzyć na świat.

Młodzież na rejsy Szczecińskiej Szkoły Pod Żaglami rekrutuje się spośród słuchaczy audycji w Polskim Radiu Szczecin „Radiowa Szkoła Pod Żaglami”. Przez cały rok szkolny podczas programu radiowego zadawane są pytania dotyczące zawsze zawartości kolejnych numerów miesięcznika „Żagle”. Co miesiąc losowane są osoby, które otrzymują promesę na rejs. To pierwszy etap konkursu. W drugim etapie wyłoniona młodzież musi napisać recenzję książki marynistycznej, bądź recenzję z koncertu. Jest jeszcze trzeci etap. „Szczecińska Szkoła Pod Żaglami” hołduje zasadzie, że z nią pływają tylko najlepsi – dlatego o tym kto ostatecznie znajdzie się w załodze decydują stopnie uzyskane w szkole. Im lepsze oceny, tym większa szansa na rejs.

Zazwyczaj w morze płynie 16 osób, laureatów całorocznego konkursu. Takie rejsy odbywały się na różnych jednostkach – najwięcej pływań odbyło się na pokładzie żaglowca „Kapitan Głowacki” (ex. Henryk Rutkowski). Bywały też rejsy na pokładzie Pogorii, czy Juranda. Do tej pory szkoła zorganizowała 32 rejsy morskie. Młodzież przepłynęła w nich ponad 30 tysięcy mil morskich. Szkoła swoim oddziaływaniem objęła kilkadziesiąt tysięcy młodych ludzi. W rejsach morskich na pokładach jachtów i żaglowców płynęło ponad pół tysiąca licealistów. Uczniowie Szczecińskiej Szkoły Pod Żaglami odwiedzili między innymi Oslo, Sztokholm, Amsterdam, Wyspy Alandzkie, Helgoland, Bornholm czy Rugię. Większość z nich z powodzeniem uzyskała patenty żeglarskie, wiele osób zostało zawodowymi marynarzami, absolwentami Wyższej Szkoły Morskiej. Niektórzy są dziś kapitanami jachtowymi i sami szkolą młodzież.

W 1996 roku Szczecińska Szkoła Pod Żaglami została wpisana w Program Edukacji Morskiej finansowany przez gminę miasto Szczecin. Tym samym stała się beneficjentem tego programu. Od tej pory organizacja rejsów stała się o wiele łatwiejsza. Pieniądze gminne to spory zastrzyk gotówki dla Szkoły. Zawsze jednak  przez wszystkie lata Szkoła funkcjonowała także dzięki sponsorom.
Praca wszystkich osób związanych ze szkołą to praca społeczna swój czas dla młodzieży bezinteresownie przez szereg lat poświęcają kapitanowie Szkoły: Jacek Czajewski, Jerzy Szkudlarek a także wychowawca Hanna Wiśniewska.

Do 2005 roku Szczecińska Szkoła Pod Żaglami nie miała osobowości prawnej. Funkcjonowała raczej jako idea skupiająca grono przyjaciół – zapaleńców realizujących program edukacji morskiej. Taka formuła jednak w obecnych czasach przestała wystarczać, dlatego w lutym 2005 roku powołano do życia Stowarzyszenie Szczecińska Szkoła Pod Żaglami – nadając mu osobowość prawną, określając zasady jego funkcjonowania, które dokładnie wyznacza statut Stowarzyszenia.

Od tego czasu Stowarzyszenie podpisało specjalne porozumienie o współpracy z Polskim Radiem Szczecin odnośnie współpracy i współtworzenia audycji radiowych i propagowania idei morskiego wychowania dzieci i młodzieży. Podobne porozumienie zawarto między innymi z zachodniopomorskim Okręgowym związkiem Żeglarskim. Stowarzyszenie zostało także członkiem wspierającym Polskiego Związku Żeglarskiego.

Tylko przez rok swojej działalności w nowych strukturach Stowarzyszenie Szczecińska Szkoła Pod Żaglami zorganizowało dwa rejsy dla młodzieży. Oprócz tego spotkania poświęcone pamięci zmarłego żeglarza Kazimierza „Kuby” Jaworskiego, spotkanie dotyczące regat The Tall Ships’ Races i zwycięskiego udziału w nich jachtu Dar Szczecina. Zorganizowano także wystawę poświęconą wybitnemu żeglarzowi Ludomirowi Mączce, oraz finał Ogólnopolskiego Konkursu „Sprawni razem” dla młodzieży specjalnej troski.1. Załoga na bukszprycie 

2. Wpływając do Szczecina - parada na rejach 

3. Próbny alarm opuszczenia jachtu 

4. Moja pierwsza książeczka żeglarska 

5. Przy żaglach 

6. Załoga razem 
Urząd Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, tel./faks +48 91 42 45 992 | Wszelkie prawa zastrzeżone | regaty@um.szczecin.pl