Ankieta dla mediówDrodzy Państwo

By jeszcze lepiej przygotować się do oprawy medialnej podobnych zlotów żaglowców w Szczecinie, chcielibyśmy skorzystać z Państwa doświadczeń oraz uprzejmości i prosić o wypełnienie poniższej ankiety. Pragniemy zapewnić, że każda Państwa opinia będzie dla nas cenną wskazówką, a uzyskana wiedza - pozwoli lepiej spełniać Państwa oczekiwania podczas obsługi prasowej kolejnych zlotów.

Z pozdrowieniami
Biuro Oprawy Medialnej
The Tall Ships' Races 2007 w Szczecinie

1. O zlocie żaglowców The Tall Ships' Races 2007 dowiedzieli się Państwo:

Prasa
Radio
TV
Internet
Reklama uliczna
Inne

 

2. Było to:

W 2006 roku
Wiosną (styczeń - kwiecień) 2007
Krótko przed imprezą

 

3. Czy uzyskane wówczas informacje były wystarczające do podjęcia decyzji o Państwa udziale w zlocie żaglowców?

Tak
Nie

 

4. Mocną stroną kampanii medialnej i informacyjnej była:

Szata graficzna
Przekazywane treści
Dobra prezentacja idei zlotu żaglowców

 

5. Słaba strona kampanii to:

 

6. Jak z punktu widzenia Państwa warsztatu i potrzeb redakcyjnych oceniają Państwo jakość (punkty 0-3):

a) Serwisu fotograficznego, prezentujący klimat podobnych zlotów
b) Informacji dotyczących idei, historii, zasad i przebiegu The Tall Ships' Races
c) Serwisu budującego kontekst dla zlotu (polska gospodarka morska, polskie żeglarstwo, Szczecin jako ośrodek gospodarki morskiej, Szczecin jako port przyjazny żeglarstwu).

 

7. Czy przed zlotem informowali Państwo o naszej imprezie swoich widzów, czytelników i słuchaczy:

Tak
Nie
Częściej niż trzy razy

 

8. Jeśli nie informowali Państwo swoich odbiorców, to dla tego że:

Redakcja nie praktykuje informacji wyprzedzającej
Nie mieli Państwo wystarczająco dużo materiałów
Podobne informacje stanowią margines zainteresowań Państwa redakcji

 

9. Przez ile dni uczestniczyli Państwo w imprezie?

1
2
3 i więcej

 

10. Jak oceniają Państwo dostępność łódki prasowej / samolotu / helikoptera?

Jestem zadowolony
Rejs / lot trwał za krótko
Nie dostałem się na łódkę / samolot

 

11. Uzyskana akredytacja:

Ułatwiła wstęp na statki
Pozwoliła na kontakt z załogami
Umożliwiła otrzymanie materiałów informacyjnych i zdjęć

 

12. Co zdaniem Państwa usprawniłoby Waszą pracę podczas podobnego zlotu?

Częstsze tematyczne konferencje prasowe
Specjalistyczne programy tematyczne dla zainteresowanych dziennikarzy (stare żaglowce, systemy szkolnictwa morskiego w reprezentowanych krajach, stan światowej floty żaglowców, )
Debata dziennikarzy akredytowanych podczas zlotu
Rozbudowane zaplecze socjalne (noclegi, baza żywieniowa, transport)

 

13. Państwa publikacje w czasie trwania regat to: (uprzejmie proszę podać ilość)

a) Informacja prosta
b) Informacja rozszerzona z zdjęciem
c) Korespondencja własna
d) Relacja bezpośrednia (radio/TV)

 
14. Publikacje po Regatach (uprzejmie proszę podać ilość):

a) Informacja prosta
b) Informacja rozszerzona ze zdjęciem
c) Korespondencja własna
d) Felieton
e) Komentarz
f) Reportaż
g) Reklama
h) wydawnictwa ulotne, widokówki, albumy

 
15. W swoich publikacjach wykorzystali Państwo zdjęcia:

Dostarczone przez organizatora
Własne
Dostarczone przez organizatora i własne

 

16. Państwa spostrzeżenia, sugestie i wnioski dla organizatorów:

 

Moje dane teleadresowe:

imię
nazwisko
adres do korespondencji 
adres mailowy
telefon/fax
telefon komórkowy
mój adres redakcyjny
 
Dziękujemy za przekazanie danych. Zostaną one wysłane do Biura ds. Organizacji Regat jeśli wcisną Państwo przycisk: WYŚLIJ

Do zobaczenia w Szczecinie!

 

Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przekazanych danych osobowych w celach informowania mnie o imprezach organizowanych przez Urząd Miasta w Szczecinie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z póż zm.).
W terminie do dnia 31.12.2007 r. zobowiązuję Buiro ds. Organizacji Regat Urzędu Miasta w Szczecinie
a) do usunięcia przekazanych danych osobowych albo
b) przekazania danych osobowych do Biura Prasowego Urzędu Miasta Szczecin, i wyrażam zgodę na przetwarzanie przekazanych danych osobowych w celu informowania mnie o imprezach organizowanych przez Urząd, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z póż zm.).

 

Urząd Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, tel./faks +48 91 42 45 992 | Wszelkie prawa zastrzeżone | regaty@um.szczecin.pl